Kapitel 1 – Uddrag fra Webcellence

Alt det, dine rådgivere
ikke fortæller dig om internettet

Hvis du lever af at sælge sodavand, hvor stor er så sandsynligheden for, at du vil fortælle dine kunder, at de kan få dem til en tredjedel af prisen ved at køre over grænsen? Eller hvis du lever af at sælge brænde, hvor stor er så sandsynligheden for, at du opfordrer dine kunder til at sanke gratis i den nærliggende skov? Ikke så stor?

På samme måde er det med internettet. Webbureauer, der har ansat Microsoft-programmører, vil nok anbefale Microsoft-løsninger. Reklamebureauer, der får provision for at sælge DynamicWeb, vil nok anbefale Dynamic-Web. Og de vil nok bruge deres egne rentegnere, som du skal betale 1.200 kr. for i timen for at fritlægge billeder, frem for at hyre tjekkere til 60 kr. i timen, som kan nøjagtig det samme. Og dit mediebureau vil nok anbefale dig en medieplan, hvor dine bannerannoncer placeres hos dem, som de får provision hos, frem for objektivt at vælge bedst trafik til færrest penge. Og dine itkonsulenter vil nok anbefale dig at købe den software, som de selv kender, eller som de selv tjener penge på, frem for objektivt at vælge den software, som bedst og billigst løser dit problem.

Så hvad tror du, at sandsynligheden er for, at dit reklame-, web-, it- eller mediebureau anbefaler dig at køre over grænsen efter sodavand eller i skoven efter brænde ?
Nu er jeg som forfatter heldigvis ikke hæmmet af den slags overvejelser, og jeg kan i stedet fortælle dig, ikke bare, at du kan køre over grænsen efter sodavand, men også give dig en kørevejledning.

Jeg mener ikke dermed, at du skal droppe dine forskellige rådgivere, men når du har læst denne bog, så har du et godt kendskab til mulighederne for at tjene penge med nettet, ligesom du er klædt mere end godt på til at købe de rigtige ydelser og få resultater.

For ikke blot har internettet udviklet sig meget over de seneste år. Stort set enhver købedygtig forbruger i verden er på nettet, og de webshops, analyseværktøjer og hjemmesider, som vi før i tiden betalte i hundredtusindvis af kroner for er i dag helt gratis i en kvalitet, der langt overgår det, som vi købte for nogle år siden. Og den assistance, som vi før i tiden skulle betale 1.000 kr. eller mere i timen for, kan let findes for 12 dollars og opefter i udlandet. Og vi kan finde kunderne med laser-præcision og bringe dem ind i vores butik for få midler.

Med andre ord. Mulighederne for at tjene penge på nettet er overvældende, og barrieren for at komme i gang er minimal såvel økonomisk som tidsmæssigt.

Men for lige at opsummere i helt korte træk to vigtige informationer, som du sikkert ikke får:

En webshop koster ikke ret meget
Der findes en lang række gratis webshops på nettet, som i funktionalitet og teknologi langt overgår de »billige« eller »dyre« webshops, som dit web- eller reklamebureau forsøger at sælge dig.

Jeg har lige lanceret en shop, www.hammock-shops.com i Danmark, Tyskland og England. Den er ikke verdens pæneste shop, men som du vil erfare, når du er kommet igennem denne bog, så har det heller ingen praktisk betydning. Prisen var:
Pris på udvikling af webshop

Teknologien, som jeg anvender til denne shop, hedder Magento. Du kan læse mere på www.magentocommerce.com. Den er 100% gratis og indeholder funktioner, som selv de dyreste teknologier til at lave webshops med endnu ikke har. Desuden findes der tusindvis af programmører over hele verden, som lynhurtigt og meget billigt kan arbejde med den.
Og design – tjah, læs bogen, så finder du ud af, at det ikke er værd at ofre alt for mange penge på.

Dit mediebureau og du har modstridende interesser
Mange anvender et mediebureau til at håndtere og indkøbe annoncering, både online og offline. Mediebureauerne er vant til, at kunderne giver dem ansvaret for et budget af en bestemt størrelse og til gengæld derfor, skal de sørge for indrykninger på tv, i dagbladene, outdoor og på nettet, som giver et bestemt antal TRP’er. Altså, at en bestemt procentdel af målgruppen eksponeres for budskabet et bestemt antal gange.

Mediebureauet er dermed sikker på, at de har et budget på x kr., som de kan købe annoncering for. Og dertil skal lægges deres bureauprovision på typisk 7 % samt indtægter for at håndtere annonceringen. Så når året går i gang, så er de stort set 100% sikre på de indtægter, som hver kunde mindst vil give.

Med internettet er det nu muligt at annoncere og betale efter resultater. Med andre ord, så kan vi nøjes med at betale for præcis den omsætning eller det overskud, som en bestemt markedsføringsaktivitet medfører. Jeg kommer i kapitel 4 og 8 ind på de forskellige afregningsmodeller, og du vil se, at man godt kan betale for en model, der minder om den, som vi kender fra virkelighedens verden; Altså for et antal eksponeringer i målgruppen. Men som nævnt, er det også muligt at betale kun for resultaterne.

Og hvis du har fulgt med i dagspressen det seneste år, vil du bemærke, at mediebureauerne kæmper en indædt kamp imod resultatbaserede markedsføringsmodeller. De forsvarer sig med, at det er svært for kunderne at overskue ? …

Men sandheden er jo, at de pludselig ikke er sikre på deres indtægter længere, fordi kunderne kun betaler for de resultater, som skabes. Og hvis nu mediebureauet ikke kan skabe resultater – så tjener de ingen penge.

Bogens præmis

Det, som jeg interesserer mig for, er grundliggende, hvordan du kan forøge og forbedre den kundetrafik, du har i din butik på nettet eller sagt på en anden måde, hvordan du får flere til at besøge dig, hvordan du kan sikre, at de, der besøger dig, er relevante potentielle kunder til dine varer, og hvordan du kan undgå, at de, der er interesseret i dine varer, overser dig. I min begrebsverden og dermed i denne bog betyder det: hvordan kan du omsætte mest muligt til lavest mulig markedsføringsomkostning ? Jeg går dermed ud fra, at du selv kan finde ud af at købe varerne billigst muligt og dermed få det størst mulige dækningsbidrag.

Min måde at anskue e-handel på kan opdeles i tre fokusområder:

Lidt forenklet kan ovenstående tegning forklares således.
Hvis jeg skal have maksimalt dækningsbidrag, så skal jeg:

  • Få flest mulige kunder, der vil købe, ind på min webshop
  • Få flest mulige kunder til at købe igen
  • Betale mindst muligt for at få nye kunder – og mindst muligt for at kommunikere med de eksisterende.

Det er der jo ikke den store videnskab i. Og så er vi tilbage ved denne bogs præmis; bogen er ikke skrevet, fordi e-salg er svært – men fordi det er uoverskueligt, og fordi du sikkert får mange modstridende informationer, som bunder i modstridende interesser.

Bogen er struktureret efter samme skabelon. Først beskæftiger jeg mig med mulighederne. Hvad er det, der er så unikt ved nettet? Hvordan fungerer det? Hvad har vi mulighed for?

Så kigger jeg på Skyen. Hvordan finder vi kunderne? Eller finder kunderne os? Hvordan får vi de rigtige til at komme på sitet, og hvordan gør vi det billigst muligt ?

Så kaster jeg mig over sitet og din webshop. Hvad kan man? Hvad koster det ? Hvordan opnår man maksimal effekt?
Dernæst ser jeg på kundeklubben eller loyalitetsprogrammet. Hvad kan vi opnå ? Hvad kan vi forvente ? Hvordan får vi smæk for skillingen?

Endvidere kigger jeg på værktøjerne. Hvad har vi til rådighed? Hvad er gratis, hvad er bare billigt, og hvad er begge eller ingen af delene, men uanvendeligt? Hvordan analyserer vi effekten? Hvordan bruger vi analyserne løbende ?

Endelig ser jeg på helheden. Hvordan får vi vores anstrengelser til at bære frugt i en vedvarende forretningsmodel?

Vil du læse mere? Så læs kapitel 2 i Webcellence her.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

jQuery(function(){ $(".img-swap").hover( function(){this.src = this.src.replace("_off","_on");}, function(){this.src = this.src.replace("_on","_off"); }); });